Vilda sjakaler i Estlands skogar

Vilda sjakaler i Estlands skogar

in Swedish

Annonser

Brottsligheten ner i Estland, men inte antalet fångar

Brottsligheten ner i Estland, men inte antalet fångar

Brottsligheten i Estland väntas minska kraftigt de närmaste åren eftersom det finns allt färre unga män. Samtidigt förnyar man fängelserna för de fångar som finns kvar.

Story broadcast on Svenska YLEs TV-nytt. My original version got edited by YLE and thus the caption for the story is somewhat misleading.