Vilda sjakaler i Estlands skogar

Vilda sjakaler i Estlands skogar

in Swedish

Annonser

Allt fler finländare studerar i Estland

Allt fler finländare studerar i Estland

I Estland ökar antalet finländska högskolestudenter i snabb takt. Finländarna utgör nästan hälften av alla utlänningar inskrivna på universiteten och högskolorna.

Story for the Finnish Broadcasting Company YLE about the increasing number of Finns studying in Estonia. The story is in Swedish.

Brottsligheten ner i Estland, men inte antalet fångar

Brottsligheten ner i Estland, men inte antalet fångar

Brottsligheten i Estland väntas minska kraftigt de närmaste åren eftersom det finns allt färre unga män. Samtidigt förnyar man fängelserna för de fångar som finns kvar.

Story broadcast on Svenska YLEs TV-nytt. My original version got edited by YLE and thus the caption for the story is somewhat misleading.