Vilda sjakaler i Estlands skogar

Vilda sjakaler i Estlands skogar

in Swedish

Annonser

Allt fler finländare studerar i Estland

Allt fler finländare studerar i Estland

I Estland ökar antalet finländska högskolestudenter i snabb takt. Finländarna utgör nästan hälften av alla utlänningar inskrivna på universiteten och högskolorna.

Story for the Finnish Broadcasting Company YLE about the increasing number of Finns studying in Estonia. The story is in Swedish.